3D-View-2s
C:Usersstudio schootsDocumentsRevit localSA1892_VO.pdf
zutphen01

NEO-Alginaat installatie

Opdrachtgever Waterschap Rijn en IJssel

Waterschap Rijn en IJssel gaat de nieuwe grondstof NEO-alginaat winnen uit het restwater van twee zuivelfabrieken van Royal FrieslandCampina. Naast de rioolwaterzuivering in Zutphen wordt hiervoor een NEO-alginaatfabriek gebouwd. Alginaat is een biologisch product dat we kunnen winnen uit afvalwater.

Het architectonische scherm om de installatie, geïnspireerd op een parelketting en een aquaduct, zal het hele complex een geweldige kwaliteit geven. Doordat het scherm op verschillende manieren wordt ingezet (als buitengevel van de bezoekersruimte en loopbrug bij de Nereda) is het niet alleen een esthetische maar ook functionele schil. Door toepassing van Alginaat laat het direct de mogelijkheden zien van het product dat daar wordt geproduceerd. De elementen zorgen voor structurering en eenheid zonder dat het de flexibiliteit aantast. Dat maakt het tot een duurzaam, innovatief en hoogstaand complex wat past bij het product dat er wordt gemaakt.

 

  • Opdrachtgever - Waterschap Rijn en IJssel
  • Datum van oplevering - 2017/2018
Website opdrachtgever